PCPR Pajęczno

Stop przemocy

A A A
Zespół Interdyscyplinarny w gminie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY TO ZESPÓŁ OSÓB SKŁADAJĄCY SIĘ Z PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ POKRZYWDZONYCH, TO PRZEDSTAWICIELE M.IN.:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • Policji,
  • oświaty,
  • ochrony zdrowia,
  • organizacji pozarządowych,
  •  kuratorzy sądowi.

Ponadto w skład zespołu mogą wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż w/w podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zależności od uwarunkowań i możliwości lokalnych. Zadaniem Zespołu jest pomoc osobie doznającej przemocy, szeroki skład Zespołu ma zapewnić interdyscyplinarne spojrzenie na sprawę.

 


Zadania zespołów interdyscyplinarnych:  Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego właściwych przedstawicieli. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”, ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią, ewentualne dalsze monitorowanie sytuacji w rodzinach dotkniętych przemocą. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zaprasza się osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa na posiedzenie Zespołu także osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie(niekoniecznie w tym samym czasie).

powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1492046


 

"Skoro spotkały mnie w życiu rzeczy dobre, dlaczego mam nie przyjąć tych złych? " 

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych Międzynarodowy Dzień Białej Laski Światowy Dzień Jąkających się więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 293
Wczoraj: 373
Przedwczoraj: 280
W obecnym miesiącu: 6525
W poprzednim miesiącu: 14056

Razem:

1492046

Mapa