PCPR Pajęczno

O nas

A A A
Kadra PCPR
Obraz 1477

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie jest jednostką organizacyjną Powiatu Pajęczańskiego powołaną do wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także zadań z zakresu pieczy zastępczej określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Naszym priorytetem w administracyjnej działalności jest człowiek. Chcemy, aby każda osoba korzystająca z pomocy PCPR, wiedziała, że jej sprawy są dla nas naprawdę ważne. Chcemy pomagać, chcemy z zaangażowaniem wykonywać swoje obowiązki, chcemy tworzyć instytucję otwartą na człowieka, dobrze postrzeganą przez lokalną społeczność.

Pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zarządza Dyrektor. Obecnie funkcję tą pełni Pan Damian Makos. Działalność Centrum skupia się w obszarach: pomoc społeczna, piecza zastępcza, pomoc osobom niepełnosprawnym.

 

Sprawami z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej  zajmuje się  Pan Robert Jachymczak, Pani Monika Konieczna głównie: wspomaganie rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, współpraca z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, 

 

Pani Alina Kłych, Pani Dorota Bujak realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej tj. przyznawanie pomocy w formie dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz dofinansowanie likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. 

Realizacją zadań wynikających programu "Aktywny samorząd", sprawami Domem Pomocy Społecznej w Bobrownikach oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Bobrownikach zajmuje się Pani Aneta Wątór - Frączyk 

 

 

Sprawy księgowości prowadzi Pani Justyna Komar. Odpowiada za całą sferę finansową PCPR jako główny księgowy jednostki.

 

 

powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1492105


 

"Skoro spotkały mnie w życiu rzeczy dobre, dlaczego mam nie przyjąć tych złych? " 

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych Międzynarodowy Dzień Białej Laski Światowy Dzień Jąkających się więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 352
Wczoraj: 373
Przedwczoraj: 280
W obecnym miesiącu: 6584
W poprzednim miesiącu: 14056

Razem:

1492105

Mapa