PCPR Pajęczno

Kontakt - deklaracja

Strona   1  

Nazwa instytucji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie

 

Adres: ul.1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno,     powiat pajęczański,     woj. łódzkie

 

NIP: 772 19 16 543

 

Regon: 590708242

 

tel: 034 311 10 56

fax: 034 311 10 36

 

e-mail: pcpr.paj@wp.pl

 

adres www:   www.pajeczno.pcpr.pl

 

godz. pracy: pon. 7.30 - 17.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30

 

Dyrektor PCPR: mgr Damian Makos

e-mail dyrektora: damianpcpr@wp.pl

 

 

Inspektor ochrony danych osobowych (RODO):  Wojciech Tkaczyński

e-mail inspektora: iodo@powiatpajeczno.pl

nr tel. 34/ 3113120 

 Informacja dot. przetwarzania danych osobowych - Klauzula RODO

 

Deklaracja dostępności:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pajeczno.pcpr.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2009-08-18
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podjęto prace nad możliwością udostępnienia strony zgodnej z wymogmi ustawy, obecnie: 

Brak możliwości zmiany kontrastu strony (czarne tło- żółte litery);

Brak specjalnych skrótów klawiszowych

Elementy aktywne w serwisie  nie są dostępne za pomocą klawiatury i nie posiadają dostępnej alternatywy

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Możliwość zmiany wielkości czcionki, mapa strony

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia: 2021-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Damian Makos, adres poczty elektronicznej pcpr.paj@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34/3111056. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba PCPR znajduje się na parterze budynku pod adresem ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno. Siedziba jest dostępna  dla osób poruszających się na wózkach, na parterze znajduje się również toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

czytaj dalej
Strona   1  
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1618635


 

"Skoro spotkały mnie w życiu rzeczy dobre, dlaczego mam nie przyjąć tych złych? " 

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 216
Wczoraj: 303
Przedwczoraj: 263
W obecnym miesiącu: 3404
W poprzednim miesiącu: 13673

Razem:

1618635

Mapa