PCPR Pajęczno

Aktywny samorząd

A A A
Program „Aktywny Samorząd” 2017 - finansowany przez PFRON
pfron

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, są również dostępne na stronie internetowej Centrum.

 

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Pajęcznie :

1.    dla modułu I  w terminie  od 03 kwietnia 2017r. do 30 sierpnia 2017r.

2.    dla modułu II

-  w terminie od 06 marca 2017r. do 30 marca 2017r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017 )

-  do 10 października 2017r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)


Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

-     Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

      samochodu,  

       Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

-     Zadanie 1  - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz

      oprogramowania,  

       Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

         Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

         Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

         Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

4)      Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

 

 

Modułu I

 

Obszaru A Zadanie nr 1 – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności )  oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszaru A Zadanie nr 2 – jest osobą niepełnosprawną w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszaru B Zadanie nr 1 i nr 2  - jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszaru C Zadanie nr 2 - jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności)

 

Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 - jest osobą niepełnosprawną w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszaru D - jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

Modułu II - jest osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pobierającą naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, lub prowadzącą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:

w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym,

 

Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich obszarów stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

– w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

– w module II - przerwa w nauce

 

Szczegółowych informacji o programie udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, tel. 34 311 10 56, lub 34 311 10 36 www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd. W zakładce umieszczone są wzory wniosków do pobrania.

Wzory wniosków i dokumentów do pobrania pogrupowano zgodnie z obszarami programu. W poszczególnych obszarach jest wzór wniosku dla osoby dorosłej oraz wersja dla rodzica lub prawnego opiekuna.

W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z PCPR.

Wnioski oraz pozostałe dokumenty należy wypełniać uważnie i dokładnie, ponieważ są one dość skomplikowane zalecamy kontakt z pracownikiem PCPR. 

powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 858789

"Tyle w Tobie szacunku, na ile szanujesz Dobro Bliźniego. Jeżeli świadomie przekraczasz cudze granice, łamiesz pieczęć zaufania" 

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych Międzynarodowy Dzień Białej Laski Światowy Dzień Jąkających się więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 201
Wczoraj: 374
Przedwczoraj: 469
W obecnym miesiącu: 7954
W poprzednim miesiącu: 10292

Razem:

858789

Mapa