PCPR Pajęczno

Aktualności

A A A
Program Maluch +
Y6BprHOpnVHY3KDhiZuk,rusza Maluch w 2018-01

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018 

 

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „MALUCH+” 2018. Jest to program umożliwiający utworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych oraz zatrudnienie dziennych opiekunów. Możliwe jest  dofinansowanie do 80 % kosztów projektu.

 

 


Adresatami programu są: gminy (moduł 2), osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - w tym uczelnie( moduł 3 i 4).

Moduł 2- zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu „MALUCH+”;

Moduł 3- tworzenie nowych miejsc opieki przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie) i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, a także samo utworzenie miejsc;

Moduł 4- zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie).

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty.
Formularz ten można złożyć w formie papierowej bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Termin składania ofert upływa 17 listopada 2017 roku

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mpips.gov.pl 

 

powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1290036


 

"Skoro spotkały mnie w życiu rzeczy dobre, dlaczego mam nie przyjąć tych złych? " 

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 178
Wczoraj: 784
Przedwczoraj: 497
W obecnym miesiącu: 6889
W poprzednim miesiącu: 14545

Razem:

1290036

Mapa