PCPR Pajęczno

Aktualności

A A A
Twoje niepełnosprawne dziecko ma prawo do nauki!
j0439573
W każdym rodzaju szkoły i również w przedszkolu mogą powstawać klasy integracyjne. Rozwiązanie w postaci klasy integracyjnej zdecydowanie zwiększa szansę dziecka niepełnosprawnego na prawidłowy tok nauki. Każde niepełnosprawne dziecko ma prawo do nauki w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami. Takie prawo daje ustawa o systemie oświaty. Dyrektor danej placówki oświatowej podejmuje decyzję o powstaniu klasy integracyjnej, zgodnie z potrzebami dzieci, możliwościami kadry nauczycielskiej, budynku szkoły itp.

 

Aby dziecko skierować do klasy integracyjnego wymagane są:

-wniosek rodzica,

-orzeczenie poradni psychol. - pedagog. o potrzebie kształcenia specjalnego,

-skierowanie organu samorządowego prowadzącego daną szkołę.

W placówkachz klasami integracyjnymi winien być zatrudniony odpowiedni pedagog jako nauczyciel wspomagający, wskazane jest również zatrudnienie rehabilitanta. Nauczanie integracyjne daje każdemu dziecku możliwość nauki w lokalnym środowisku rówieśniczym.

To Ty jako rodzic decydujesz gdzie będzie uczyć się Twoje dziecko.

Klasy integracyjne lepiej odpowiadają na potrzeby dzieci niepełnosprawnych niż nauka w zwykłej klasie. Klasa integracyjna zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu w odróżnieniu od zwykłej klasy stałą pomoc drugiego nauczyciela – tzw. wspomagającego, którego praca skupia się na wspieraniu ucznia z dysfunkcją. Jest to dobre rozwiązanie dla ucznia niepełnosprawnego jak i dla reszty klasy. 

powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1289957


 

"Skoro spotkały mnie w życiu rzeczy dobre, dlaczego mam nie przyjąć tych złych? " 

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 99
Wczoraj: 784
Przedwczoraj: 497
W obecnym miesiącu: 6810
W poprzednim miesiącu: 14545

Razem:

1289957

Mapa