PCPR Pajęczno

Aktualności

A A A
Sprzęt komputerowy dla pieczy zastępczej
efs
Powiat Pajęczański realizuje projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

W ramach projektu Powiat Pajęczański uzyskał dofinansowanie w wysokości 84.235 zł i zakupił sprzęt elektroniczny oraz środki ochrony indywidualnej.


Powiat Pajęczański realizuje projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, rodzinnej jak i instytucjonalnej poprzez:

  • zakup sprzętu komputerowego w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania, wyrównywania braków szkolnych,
  • zakup środków ochrony (maseczek, rękawiczek) i płynów dezynfekcyjnych.

W ramach projektu Powiat Pajęczański uzyskał dofinansowanie w wysokości 84.235 zł i zakupił sprzęt elektroniczny oraz środki ochrony indywidualnej.

Zakupiona pomoc została przekazana do wykorzystania  Placówce w Kiedosach oraz najbardziej potrzebującym wychowankom rodzin zastępczych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.

Przekazany sprzęt komputerowy ma służyć wychowankom pieczy zastępczej przede wszystkim organizacji zdalnej nauki; środki ochrony indywidualnej pomogą w zachowaniu higieny w obecnej sytuacji epidemicznej.

 

 

 

powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1605034


 

"Skoro spotkały mnie w życiu rzeczy dobre, dlaczego mam nie przyjąć tych złych? " 

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 81
Wczoraj: 667
Przedwczoraj: 319
W obecnym miesiącu: 3476
W poprzednim miesiącu: 14359

Razem:

1605034

Mapa